ՀՀ Երևանի Աղասի Խանջյանի անվան հ53 հիմնական դպրոց

2018թ-ի բյուջե: Տեղեկատվություն դպրոցի բյուջեի և ծախսերի եռամսյակային կատարման մասին

Հունվարի 1st, 2018

2018 թ-ի  բյուջեն կազմում է 77259.9

/յոթանասունյոթ միլիոն երկու  հարյուր հիսունինը հազար ինը հարյուր դրամ / ՀՀ դրամ:

 

ՀՀ Երևանի Աղասի Խանջյանի անվան հ53 հիմնական դպրոց